OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Atletická škôlka - Atleťáčik ZŠ Seňa

Tréneri

Tréneri atletiky a detskej atletiky v obci Seňa, ZŠ Seňa a MŠ Seňa

 

Po založení Atletickej škôlky "Atleťáčik - ZŠ Seňa" a jej registrácií v Slovenskom atletickom zväze (ďalej len SAZ) sa niektorí členovia atletického zväzu zúčastnili na školenia trénerov a obdržali certifikát

"Tréner Detskej atletiky"

za MŠ Seňa: Petra Domonkošová, Eva Krajňáková a Júlia Šnír

za ZŠ Seňa: Mgr. Gabriela Škovranová

za atletický klub SOPKA Seňa: Bartolomej Ficzere a Jozef Hudák

Pre skvalitnenie atletickej prípravy detí, mládeže a dospelých sa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo školenie trénerov I. kvalifičného stupňa, na ktorom sa zúčastnili a získali akreditáciu a osvedčenie

"Tréner atletiky I. kvalifikačného stupňa

za MŠ Seňa: Mgr. Valéria Čomová a Mgr. Mária Vargová

za atletický klub SOPKA Seňa: Jozef Hudák

"Rozhodca atletiky I. kvalifikačného stupňa" -  Jozef Hudák

Nebojte sa im zveriť vaše deti.