OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Atletická škôlka - Atleťáčik ZŠ Seňa

Atletika

Atletika

PREČO Atletika

Atletika je šport, ktorý najlepšie vystihuje olympijské heslo "Citius, Altius, Fortius" ("rýchlejšie, vyššie, silnejšie). Zrodila sa v prehistórii z prirodzených potrieb prežitia mužov i žien a je tak najstarším "športom" a najprirodzenejším pohybom.

Atletika je považovaná za olympijský šport číslo jedna a prezýva sa aj "kráľovná všetkých športov". Je tým vyjadrené jednak jej majestátne postavenie čiastočne dané dlhou tradíciou siahajúcou až do Staroveku, jednak sa tak vzdáva hold jej celistvosti. 

Atletika totiž kultivuje nielen telo, keď rozvíja všetky základné pohybové zručnosti ako je beh, skok a hod, svoj pozitívny vplyv má aj na psychickú a mentálnu sféru človeka. Učí cieľavedomosti, húževnatosti, vytrvalosti ... a sprostredkováva celú škálu pozitívnych emócií súvisiacich s prekonávaním sama seba.

... je rôznorodá

Snáď žiadny iný šport neponúka tak širokú škálu možností. Vrhy a hody rozličným náčiním, behy krátke, dlhé, do vrchu, cezpoľný či cez prekážky, skoky do diaľky i výšky, športová chôdza či viacboj, ktoré všetky zručnosti unikátne kombinujú. Každý si tak môže nájsť oblasť, ktorá mu sedí a v ktorej sa bude môcť realizovať.

... je spravodlivá

Žiadne súdy, dohady a náhody. Základným rysom atletiky je jej merateľnosť postavená na tak objektívnych veličinách ako sú metre a sekundy. Víťazí ten, kto je v cieli najrýchlejšie či dohodí najďalej, nie ten, komu stráni rozhodca.

... je dostupná

Atletika patrí k aktivitám, ktorých prevádzkovanie je relatívne finančne nenáročné. Nie je pre ňu nutné ktovieako nákladné vybavenie a tiež príspevky na činnosť oddielu a pretekanie sú v porovnaní s inými športami skôr nižšie.