OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Atletická škôlka - Atleťáčik ZŠ Seňa

Detská atletika

Č je to detská atletika?  

Atletické škôlky v Košickom kraji

 

 

Názov Kraj            Mesto
AK pri RZ ZŠ s MŠ MRŠ v Budimíre Košický kraj Budimír
ZŠ Buzica s VJM Košický kraj Buzica
Atletika Košice o.z. Košický kraj Košice
AK Slávia TU Košice Košický kraj Košice
Školský šport a atletický klub Malá Ida Košický kraj Malá Ida
ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce Košický kraj Michalovce
ZŠ a Gymnázium s VJM Košický kraj Moldava nad Bodvou
Centrum voľného času CVrČek Košický kraj Moldava nad Bodvou
ZŠ ČSA Moldava nad Bodvou Košický kraj Moldava nad Bodvou
ZŠ Severná Košický kraj Moldava nad Bodvou
Cirkevná spojená škola - Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolakozpont Košický kraj Moldava nad Bodvou
Atletický legionársky klub Košický kraj Moldava nad Bodvou
ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM Košický kraj Rožňava
OZ Rodičov pri ZŠ, Zlatá 2 Košický kraj Rožňava
AK pri ZŠ akademika Jura Hronca Košický kraj Rožňava
Sopka Seňa - Atleťáčik Košický kraj Seňa
Atletický športový klub Slávia pri Základnej škole Košický kraj Spišská Nová Ves
AŠK Nad Medzou Košický kraj Spišská Nová Ves
Bežíme pre radosť Košický kraj Spišská Nová Ves
AK pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Spišská Nová Ves Košický kraj Spišská Nová Ves
AK pri ZŠ Komenského Trebišov Košický kraj Trebišov
ZŠ M.R. Štefánika Trebišov Košický kraj Trebišov
ZŠ s MŠ Vlachovo Košický kraj Vlachovo

 

 

"Atletická škôlka" vznikla v septembri 2015 pri Základnej škole Seňa.

Spoluzakladateľom Atletickej škôlky je nezisková organizácia SOPKA Seňa.

Deti sú riadne registované v Slovenskom atletickom zväze (SAZ) pod bežeckým klubom SOPKA Seňa.

Názov "Atleťáčik" ako aj logo vybrali žiaci ZŠ Seňa spomedzi viacerých návrhov.

Jednotlivé návrhy

  Richard Dubecký  

 
Patrícia Boldižárová Lianka  
Leonard Balint Danielka Maková Leonard Balint
Michaela Karin Lívia
Timea Koránová    
 
Danielka Maková 2.B   upravené Logo

 

Detská a mládežnícka atletika sa delí do jednotlivých kategórií:

Kategórie Vek (rozhoduje rok nar.)  
U 6 Mikroprípravka 5 a menej rokov  
U 8 Miliprípravka 6 - 7 rokov  
U 10 Miniprípravka 8 - 9 rokov  
U 12 Najmladší žiaci 10 - 11 rokov  
U 14 Mladší žiaci 12 - 13 rokov  
U 16 Starší žiaci 14 - 15 rokov  
U 18 Dorastenci 16 - 17 rokov  
U 20 Juniori 18 - 19 rokov  

                  

Deti a pohyb

So športom sa počas života stretneme úplne všade. Odporúčajú ho učitelia, lekári, politici, manažéri. Skrátka všetci.

Šport prináša:

  • radosť a zdravie
  • zlepšenie po fyzickej ale aj psychickej stránke človeka,
  • možnosť odreagovať sa,
  • pomáha ľuďom na celom svete po humanitárnej stránke,
  • stmeľuje kolektívy a národy.

Dôležité je si uvedomiť, že vrcholovým športovcom sa stať každý nemôže, ale každý sa športovaním môže baviť, mať z neho radosť a dobrý pocit, že robí niečo pre seba a svoje zdravie.

DÔLEŽITÉ:

U detí by sa malo predchádzať jednostrannej záťaži, preto je veľmi dôležité nájsť kvalitného trénera, ktorý túto fatálnu chybu nedopustí a bude u vášho potomka telo zaťažovať rovnomerne a s rozumom, bez nejakého nezmyselného preťažovania.

Dnes veľa trénerov i rodičov lipnú na tom, aby mal zverenec čo najvyššiu výkonnosť už v mladosti, bohužiaľ často dôjde ku ,, spáleniu " detského organizmu a dieťa potom z dôvodu stagnujúcej výkonnosti či psychického vyčerpania so športom končí alebo naň dokonca úplne zanevrie.

Hlavným cieľom je, pomôcť deťom k dosiahnutiu ich cieľov, k radosti a láske z pohybu.

Naučiť správnym pohybovým návykom, maximálne rozvíjať ich pohybové schopnosti a zručnosti. Tým im pomôcť dosiahnuť čo najvyššie možné výkonnosti, zefektívniť ich tréningové úsilie a v neposlednom rade predchádzať možným zdravotným komplikáciám z dôvodu zle vykonávanej pohybovej činnosti.

KEDY S ATLETIKOU ZAČAŤ ?

S atletickou prípravou je teoreticky možné začať kedykoľvek. Atletika existuje v toľkých rôznych podobách, že poskytuje príležitosť uplatnenia prakticky všetkým ľuďom, bez ohľadu na vek, či fyzické dispozície. Na druhej strane je potrebné počítať s tým, že určité pohybové schopnosti sa s pribúdajúcimi rokmi oslabujú a tiež, že je potrebné nejakú dobu trénovať, než dokážeme zo svojho tela dostať maximum toho, čoho je schopné. Najmä v technických disciplínach sa táto tréningová doba môže dosiahnuť až po desiatich rokov.

Ako ideálny vek pre začiatok s atletickú prípravou sa zhruba javí obdobie okolo ôsmich až deviatich rokov veku dieťaťa. Do oddielu Atleťáčik – ZŠ Seňa možno však dieťa priviesť aj podstatne skôr. Klub SOPKA Seňa pracuje s deťmi už od 4 rokov veku, a to priamo v Materskej škôlke Seňa, kde tréning plynule nadväzuje na program záujmových alebo pohybových krúžkov na Základnej škole Seňa. Takže už deti od 4 rokov svojho veku športujú v prípravkách pod dohľadom kvalifikovaných akreditovaných trénerov.

U takto malých detí však nejde o nejako zvlášť špecializovaný tréning, ale jeho účelom je rozvinutie pohybových zručností a schopností formou zábavy. S atletickou prípravou sa vo väčšine prípadoch začína okolo desiateho roku. V prvopočiatku je kladený dôraz na všestrannosť, pri ktorej si malí športovci vyskúšajú základy všetkých disciplín. K špecializácii na konkrétnu disciplínu dochádza zvyčajne v období prechodu zo základnej školy na strednú školu, teda okolo 16-tich rokov veku. Avšak, vyššie uvedené nemožno brať ako dogmu. Rad úspešných športovcov začala so svojou špecializáciou o niečo skôr, alebo naopak výrazne neskôr.

Ak váhate, v ktorom období roka s atletikou začať, je prirodzenou voľbou jeseň. Všetko súvisí so stavbou atletickej sezóny. Posledné preteky na dráhe sa väčšinou konajú koncom septembra až začiatkom októbra a potom začína príprava na ďalšiu sezónu. To však neznamená, že v inom období Vás do oddielov neprijmú. Stať sa členom oddielu a zaregistrovať sa pre nadchádzajúce preteky možno prakticky celoročne.